Honeywagon – prikolica WC Tank 1+1+1 urinal

Novost na našem tržištu. Jednostavna i bitno jeftinija WC prikolica .

Jako korisna kad ima dosta statista.