Uvjeti najma

UVJETI NAJMA VOZILA (KAMPERA)
Sastavni dio ugovora o najmu


✓ 1.Opće odredbe
1.1. Vozilo u najam može uzeti pravna ili fizička osoba, a vozač mora biti star najmanje 25 godina i posjedovati valjanu vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina. Vozilom mogu upravljati samo osobe koje su navedene u ugovoru.
1.2. Početak najma počinje prihvaćanjem ponude i uvjeta najma, uplatom cjelokupnog iznosa najma i jamčevine, te potpisom ugovora obje strane. Službeni jezici su Hrvatski i Engleski. Ako najmoprimac/klijent ne razumije jedan od ta dva jezika, najam vozila neće biti moguć.
1.3. Potpisom ugovora o najmu, obje strane potvrđuju da je vozilo isporučeno tehnički ispravno i čisto, sa svom pripadajućom opremom i dokumentima, te najmoprimac potvrđuje da je dobro upoznat kako funkcionira vozilo. Popis opreme, te eventualni sitni nedostaci i oštećenja su navedeni u tehničkom dijelu ugovora.
1.4. Najam završava potpisom primopredajnog zapisnika, plaćanjem eventualnih dodatnih troškova, te povratom jamčevine ukoliko za to ne postoje prepreke shodno uvjetima najma (prometni prekršaji, oštećenja u i na vozilu, kašnjenje, nemarno korištenje).
1.5. Cijena UKLJUČUJE : 7/24h – telefonska asistencija, obavezno osiguranje automobilske odgovornosti , kasko osiguranje vozila ( uz obavezno učešće najmoprimca u šteti u visini iznosa jamčevine, osiguranje putnika, kemikalije za WC, plin (1boca) , pun spremnik čiste vode, prazan spremnik prljave vode, čistu WC kazetu, radio uređaj, crijevo za vodu ,kabel za struju + adapter za struju, te nivelatore za vozilo. Kilometraža je ograničena na 250 km dnevno. Dodatni kilometar se naplaćuje 0,30€/km.
1.6. Cijena NE UKLJUČUJE : Gorivo, cestarine, posteljinu, ručnike, posuđe, stolove i stolice za van, uređaj za navigaciju, sjedalice za djecu, invertere, bicikle, transfere od zračnih luka do depota i natrag. Osiguranje ne pokriva štete do iznosa jamčevine, te oštećenja guma, naplataka, korita motora , spojke ( kvačila) i donjeg postroja vozila. Oštećenja guma idu u cjelosti isključivo na teret najmoprimca, ukoliko nije doplatio dodatno osiguranje za gume.

✓ 2. Način plaćanja i jamčevina
2.1 Prilikom online rezervacije plaća se cjelokupni iznos najma kampera. Najmoprimac prilikom rezervacije potvrdnim označivanjem polja sa Uvjetima najma, potvrđuje da je upoznat sa uvjetima najma vozila.
2.2. Klijent može otkazati rezervaciju u bilo kojem trenutku prije početka najma i otkazivanje rezervacije mora biti objavljeno putem e-maila.
2.3. U slučaju otkaza najma do 45 dana prije preuzimanja vozila, biti ćete nadoknađeni ukupnim iznosom koji ste platili do toga datuma. U slučaju otkaza najma 44-30 dana prije preuzimanja vozila, biti će vam vraćeno 50% ukupnog iznosa plaćenog do tog datuma, a ako se najam otkaže 29-10 dana prije preuzimanja vozila, biti će vam vraćeno 30%
ukupnog iznosa plaćenog do tog datuma. Ako se najam otkaže do 9-0 dana prije preuzimanja vozila, zadržavamo 100% uplaćenog iznosa najma i nećete imati pravo na povrat novca.
2.4. Svaka izmjena već potvrđene rezervacije se naplaćuje po službenom cjeniku.
2.5. Pri preuzimanju vozila najmoprimac uplaćuje jamčevinu kao jamstvo da će vratiti vozilo u nepromijenjenom stanju i ispravno, kao što ga je i preuzeo. Jamčevina pokriva i gubitak bonusa osiguranja u slučaju nezgode, krivicom najmoprimca. Jamčevina se može uplatiti na naš račun ili kreditnom karticom. Gotovinu ne primamo.
2.6 Jamčevina/depozit iznosi 3.000,00€. Ukoliko najmoprimac uplati i dodatno osiguranje, CDW+, odgovornost najmoprimca za moguću nastalu štetu na/u vozilu se umanjuje za 50% , i tada iznos iznosi 1.500,00€. Najmodavac ima pravo, po vlastitom nahođenju, ne prihvatiti da stranka uplati CDW+ osiguranje.
2.7 U slučaju bilo kakve vanjske štete na vozilu ( na nadogradnji i šasiji), krivicom najmoprimca ili nepoznatog počinitelja, jamčevina se ne vraća sve dok se vozilo ne popravi , odnosno, dok se ne dobije pismeno očitovanje od osiguravajuće kuće, koliki iznos na ime gubitka bonusa gubi najmodavac do povratka na stari bonus, te da osiguranje nema naknadnih potraživanja od trećih osoba, glede naplate štete koju je najmoprimac prouzročio. Popravak štete koju počini nepoznati počinitelj plaća najmoprimac do visine iznosa jamčevine.
2.8. Ukoliko je vozilo vrać eno bez ošteć enja i u skladu sa uvjetima najma, depozit ć e biti vrać en u roku od 15 dana (+/- 5 dana), a to ovisi od brzine reakcije banke koja treba napraviti povrat depozita.

✓ 3.Preuzimanje i vraćanje vozila
3.1. Najmodavac predaje za najam čist i tehnički ispravan kamper, s punim spremnikom za gorivo, punim spremnikom svježe vode, punu bocu plina (1kom), kemikalije za WC, te praznim spremnikom otpadne vode i čistu WC kasetu.
3.2. Najmoprimac je dužan vratiti kamper u dogovoreno vrijeme, u tehnički ispravnom stanju, potpuno čiste unutrašnjosti, sa čistom WC kazetom, praznim spremnikom otpadne vode i punim spremnikom goriva, te prezentirati račun za natočeno gorivo sa pumpe koja ne smije biti udaljena više od 15km od mjesta primopredaje kampera. Cjenik naknadnog čišćenja je sastavni dio ugovora. Najmoprimac nema obvezu prati kamper izvana, ali ukoliko najmoprimac vrati vozilo u stanju da je isto jako prašnjavo i prljavo, najmodavac će isto zabilježiti, vozilo pregledati, a konačan izvještaj o stanju vozila će podnijeti najmoprimcu nakon pranja. Ukoliko se utvrde nova oštećenja, ista će se dokumentirati i prezentirati najmoprimcu, te u tom slučaju, najmoprimac nema pravo na prigovor na utvrđeno stanje vozila. U ovom slučaju najmodavac preporučuje najmoprimcu da prije povrata vozila opere kamper.
Ukoliko nedostaje goriva, najmodavac će teretiti najmoprimca za količinu koja nedostaje , plus iznos po cjeniku za uslugu punjenja goriva.
3.3. Za sve štete na vozilu ili opremi koje ne pokriva osiguranje, odgovara najmoprimac i plaća nastalu štetu. Vozilo će se smatrati oštećenim i ako najmoprimac vrati vozilo sa tragovima od struganja (drveće, granje i sl.) po vozilu, te je potrebno poliranje tj. lakiranje vozila. Glede šteta na ili u vozilu koje je prouzročio najmoprimac, najmodavac ima pravo zadržati puni iznos jamčevine do potpunog popravka vozila i ukoliko je šteta manja od iznosa jamčevine, preostali iznos vratiti po konačnom obračunu. Rok za obračun ovisi o dostupnosti i brzini isporuke dijelova, te o roku u kojem odgovarajući servis može izvršiti konačan popravak. Ukoliko su oštećenja takve vrste da je očito da naše vozilo nije bilo u kontaktu sa vozilom ili predmetom trećih osoba, onda rok popravka i obračuna ne smije biti duži od 90 dana . Najmodavac će po popravku vozila dostaviti najmoprimcu račun u kojem će biti uključeni i manipulativni troškovi za vrijeme popravka (dostava i trošak nabave dijelova, kao i eventualni trošak prijevoza vozila do servisa i natrag ). Najmodavac ima pravo pri konačnom obračunu popravka štete, na ukupan iznos štete dodati iznos i do maksimalno 500€ na ime umanjenja vrijednosti vozila. To se osobito odnosi na oštećenja nadogradnje i šasije vozila, kada je potrebno lakiranje vozila, ili kada se poliranjem ne mogu u potpunosti ukloniti oštećenja, a lakiranje nema smisla.
3.4. Popravak kampera se obračunava po službenom cjeniku najmodavca. PETRONI d.o.o. je službeni trgovac i servisni partner za kamp vozila i kao takav, izdaje samo jedan račun za kompletan popravak i dijelove. Ukoliko stranka izričito zahtjeva izdavanje računa za popravak vozila u roku manjem od 30 dana zbog refundiranja depozita od strane osiguravajuće kuće, najmodavac će izdati račun na iznos cjelokupnog depozita.
3.5. Obje stranke se moraju držati dogovorenoga termina isporuke i povrata vozila. Preuzimanje vozila je moguće između 14.00h i 15.30h (subotom, između 12.00h i 13.00h) , a najmoprimac mora vratiti vozilo između 8.00h i 10.00h. Kašnjenje ne toleriramo, a svaki započeti sat kašnjenja se naplaćuje po cjeniku. Preuzimanje kampera u našem depotu prije standardnog termina, kao i izdavanje i preuzimanje vozila van radnog vremena 16,00h-20h je moguće, ali tada zaračunavamo uz dodatne sate i naknade po službenom cjeniku. Povrat ili preuzimanje vozila nedjeljom ili praznikom se također dodatno naplaćuje.
3.6. Primopredaja kampera između 20h i 8h ujutro nije moguća. Moguć je samo raniji povrat kampera. Ukoliko najmoprimac ipak vrati i ostavi vozilo u noćnim satima, odriče se i cjelokupnog iznosa jamčevine , te se u tom slučaju i odriče prava na bilo kakav prigovor na utvrđeno stanje vozila.
3.7. Ukoliko je izdavanje ili povrat vozila u Hrvatskoj, ali van depota Sesvete, vrijeme izdavanja, odnosno povrata, može biti između 10h i 15h. Po zahtjevu stranke i dogovoru sa najmodavcem, to se vrijeme može i promijeniti uz nadoplatu. Ukoliko je izdavanje i vraćanje u inozemstvu, onda je vrijeme preuzimanja , odnosno povrata između 12h i 14h, a za svaki sat ranije ili kasnije od predviđenog vremena, ukoliko je najmodavcu prihvatljivo, najmoprimac treba doplatiti za svaki započeti sat.
3.8. Ukoliko je najmoprimac naručio izdavanje kampera izvan depota Sesvete-Zagreb, u nekom drugom gradu u Hrvatskoj ili inozemstvu , i ako se najmoprimac ne pojavi u dogovoreno vrijeme po kamper, najmodavac će napraviti slijedeće –
3.8.1. Ukoliko se je najmoprimac prije preuzimanja javio da će kasniti , najmoprimac će svaki sat čekanja naplatiti 70€ i čekanje može biti maksimalno 7 sati. Nakon toga, napuštamo mjesto primopredaje i vraćamo kamper u depot, i stranka kamper može preuzeti na depotu slijedeći dan od 10-16h.
3.8.2. Ukoliko se najmoprimac nije javio da kasni, najmodavac će čekati još 2 sata nakon dogovorenog termina preuzimanja. Naknada za svaki sat čekanja je 70€. Ako ni do tada najmoprimac ne kontaktira najmodavca ili se ne pojavi, najmodavac će nakon isteka 2 sata nakon dogovorenog termina preuzimanja, napustiti dogovoreno mjesto preuzimanja i vratiti kamper u depot Sesvete. Najmoprimac ga može preuzeti u depotu do 24 sata nakon dogovorenog termina. Nakon isteka 24 sata, a da se najmoprimac nije javio najmodavcu ili došao po kamper, najmodavac smatra da je najmoprimac odustao od najma, i poništava se rezervacija. Najmoprimac nema pravo na povrat uplaćenog novca.
3.9. Dozvolu za produženje najma vozila, najmoprimac mora zatražiti najmanje 48 sati prije predviđenog termina povrata vozila. Dozvola se traži i dobiva SMS-om , Viber, WhatsApp ili e-mailom. Ukoliko najmoprimac ne vrati vozilo u ugovorenom terminu, a niti ne stupi u kontakt sa najmodavcem, 2 sata nakon dogovorenog termina vraćanja vozila, najmodavac će smatrati da je najmoprimac utajio vozilo , te poduzeti odgovarajuće mjere u smislu odredbi Krivičnog zakona, odnosno zakona o izvršnom postupku (privremene mjere).
3.10. U slučaju da najmoprimac iz bilo kog razloga vrati vozilo ranije od predviđenog termina, najmodavac nije dužan i neće izvršiti najmoprimcu povrat sredstava za neiskorištene dane.
3.11. Vozila se preuzimaju i vraćaju na adresi – Slavka Tomerlina 8, Kobiljak, 10361 Sesvete, Hrvatska. N 45°49.452′ E 016°09.475′

✓ 4. Odgovornost najmodavca
4.1. Najmodavac ima pravo najmoprimcu isporučiti i drugo, odgovarajuće vozilo, iste grupe, iako isto nije bilo navedeno u rezervaciji. Najmodavac se u tom slučaju obvezuje da će isporučiti vozilo u kom se može voziti i spavati navedeni broj osoba u rezervaciji.
4.2. Ukoliko je cijena najma zamjenskog vozila veća, najmoprimac nije dužan vršiti doplatu, a ukoliko je cijena najma zamjenskog vozila niža od dogovorene, najmodavac se obvezuje najmoprimcu refundirati odgovarajući iznos.
4.3. Ukoliko najmoprimac ne želi prihvatiti zamjensko-odgovarajuće vozilo, najmodavac nema obvezu najmoprimcu vratiti iznos uplaćenih sredstava za najam kampera.
4.4. Najmodavac ima pravo na kampere postaviti vlastite ili neke druge reklame, a najmoprimac se odriče prava prigovora i reklamacije s tim u vezi.
4.5. U slučaju više sile, nevoznoga ili neupotrebljivoga vozila, dogovara se drugi termin ili se najmoprimcu po želji, vraća kompletan uplaćeni iznos. Najmodavac nema druge odgovornosti glede takvog otkaza rezervacije, niti je dužan plaćati bilo kakve penale najmoprimcu.
4.6. Najmodavac ima pravo uvida u stanje vozila u bilo kom trenutku, kao i za trenutno oduzimanje vozila ukoliko najmoprimac krši bilo koju odredbu ovog ugovora .
4.6.1. Vozila mogu biti nadzirana i praćena GPS sustavom.
4.7. U slučaju kvara vozila ili bilo kojeg dijela u nadogradnji, najmodavac će učiniti sve što je moguće, da se kvar otkloni u roku 36 sati , ali ako popravak nije moguć, najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štete koje bi najmoprimcu mogle nastati zbog kvara na/u vozilu. Dakle, najmoprimac se odriče bilo kakvih potraživanja od strane najmodavca na ime bilo kakvih troškova koji su prouzročeni kvarom vozila. U slučaju da vozilo bude u nevoznom stanju, trošak povrata vozila u depot je obaveza najmodavca, ali samo za udaljenosti do 600km od depota. Ukoliko najmoprimac odluči otputovati na udaljenije destinacije od 600km, i vozilo ostane u kvaru, cjelokupan trošak transporta vozila do depota ide na teret najmoprimca. Najmoprimac bi trebao imati odgovarajuću asistenciju ili putno osiguranje za ovakve slučajeve ( npr. HAK,ADAC, Oryx)
4.7.1. Kad se dogodi kvar, najmoprimac je odmah dužan izvijestiti najmodavca. Najmoprimac će dobiti upute što i kako činiti, odnosno, biti će upućen u prvi mogući servis. Ukoliko najmoprimac odbije otići u navedeni servis ( iz bilo kojeg razloga), najmodavac će smatrati da najmoprimac nije niti prijavio kvar i najmoprimac nema pravo na žalbu.
4.7.2. U slučaju kvara ili nesreće koji je prouzročio najmoprimac svojom nepažnjom ili nemarom , najmodavac ima pravo ne dati drugo zamjensko vozilo. Najmodavac će zadržati depozit do konačnog popravka vozila, a dok se vozilo ne popravi, to vozilo ima status kao da je u najmu kod najmoprimca koji je prouzročio kvar ili štetu.
4.7.3. Greške u radu radio uređaja, klima uređaja, hladnjaka, tempomata, raznih osigurača ili grijača vode se ne smatraju kvarovima zbog kojih najmoprimac može tražiti nadoknadu štete zbog gubitka vremena za popravak istih ili zbog umanjenja komfora.
4.7.4. Ukoliko najmoprimac uz kamper unajmi i bicikle, najmodavac nije dužan refundirati bilo kakve troškove popravka bicikla koji eventualno nastanu korištenjem istih od strane najmoprimca. Najmoprimac je dužan pregledati bicikle prije najma, te se unaprijed odriče prava na bilo kakvu reklamaciju vezanu za bicikle.
4.8. Najmodavac isporučuje najmoprimcu ispravno i tehnički uredno vozilo, ali jednako tako, najmodavac nikome ne može garantirati , niti garantira da će vozilo besprijekorno funkcionirati tijekom najma, te shodno tome, najmoprimac se unaprijed odriče prava na bilo kakav prigovor ili materijalna potraživanja koje bi mogao prouzročiti kvar vozila. Najmodavac je jedino dužan vratiti najmoprimcu iznos za neiskorištene dane najma u slučajevima kada je očito da najmoprimac nije kriv za tehnički problem.
4.9. U slučaju sudara ili kvara vozila, najmodavac ni u kom slučaju nije dužan refundirati najmoprimcu troškove smještaja (hotel i sl.), kao niti troškove prijevoza (taxi, rent a car, vlak, avion, bus i sl.) kao niti bilo kakove druge troškove s tim u vezi.
4.9.1. U slučaju nesreće koju je prouzročila treća osoba, te u slučaju da vozilo nije u voznom stanju, najmodavac će pokušati osigurati slično zamjensko vozilo u roku od 48 sati. Ukoliko to nije moguće, najmodavac se obvezuje vratiti preostali iznos najma za neiskorištene dane, ali tek po primitku policijskog zapisnika iz kojeg je nedvojbeno da nesreća
nije nastala krivicom najmoprimca. Najmodavac će pri povratu jamčevine , istu umanjiti za iznos manipulativnih troškova.
4.9.2. U slučaju izvanrednih okolnosti (npr. nepredviđeni događaji, prirodne katastrofe), najmodavac zadržava pravo na izmjeni ili otkazivanje rezervacije bez dodatnih troškova za klijenta.

✓5.Odgovornost najmoprimca
5.1. Najmoprimac mora vozilo pri svakom napuštanju zaključati, te dokumente uvijek imati uz sebe i na sigurnom, a NIKAKO U VOZILU! Gubitak dokumenata vozila se naplaćuje u iznosu od 600,00€.
5.2. Najmoprimac se obvezuje vozilo čuvati i uredno održavati i materijalno odgovara za kršenja prometnih propisa. Najmoprimac je suglasan da najmodavac može proslijediti njegove podatke ukoliko policija ili komunalna služba traži vozača i vozilo koje je počinilo prometni prekršaj .
5.2.1.Najmoprimac je dužan tijekom trajanja najma kontrolirati nivo tekućina u motoru i tlak u gumama.
5.2.2. Najmoprimac ne smije upravljati vozilom pod utjecajem alkohola, narkotika ili tableta za smirenje, te je dužan poštivati maksimalno dozvoljenu brzinu od 110km/h. Za nepoštivanje navedenih odredbi, najmodavac može teretiti najmoprimca i za cjelokupan iznos jamčevine/depozita.
5.3. U vozilu nije dozvoljeno pušenje, te prijevoz bilo kakovih životinja. Nepoštivanje ovih odredbi o pušenju i životinjama se naplaćuje u iznosu od 500,00€
5.4. Vozilo se ne smije davati u podnajam, koristiti za nezakonite radnje, krivična djela, carinske i druge prekršaje, za obuku vozača,za plaćene prijevoze roba i osoba, za vuču drugih vozila , koristiti vozilo u natjecateljske svrhe, te za prijevoz lako zapaljivih i eksplozivnih materija, materija jakog i neugodnog mirisa. Izričito je zabranjeno odlaziti sa kamperom na muzičke festivale ( kao npr. Ozora, Modem), Najmoprimac ne smije ići sa vozilom u područja/države koje nije prijavio ili za koja mu najmodavac izda izričitu zabranu. Nepoštivanjem gore navedenih odredbi najmodavac ima pravo odmah prekinuti najam i oduzeti vozilo, a najmoprimac se odriče jamčevine u cjelosti u korist najmodavca.
5.5. Najmoprimac ne smije preopteretiti vozilo, vršiti nikakve prerade vozila, promjene dijelova, sklopova ili uređaja u/na vozilu bez pismene suglasnosti najmodavca. Za nepoštivanje ovih odredbi najmoprimac je dužan na zahtjev najmodavca platiti iznos novonabavne maloprodajne vrijednosti korištenog kampera, plus iznos 30-dnevnog najma u super visokoj sezoni (SVS).
5.6. Najmoprimac je dužan točiti odgovarajuće gorivo, EURODIESEL BS ili BS class, te kod povratka vozila dati najmodavcu na uvid račun od posljednjeg točenja goriva. U slučaju da je u vozilo natočeno krivo gorivo, ili na bilo koji drugi način prouzročena štetu na motoru, šasiji ili nadogradnji, najmoprimac je dužan podmiriti puni iznos popravka oštećenog vozila, te i ostale troškove prouzročene najmodavcu oštećenjem vozila, kao i izgubljenu dobit za dane trajanja popravka i nekorištenja vozila za vrijeme popravka prema važećem cjeniku, ali najviše za 30 dana.
5.7. Ukoliko se dogodi da stranka natoči diesel u spremnik za vodu, najmodavac će naplatiti uslugu čišćenja/zamjene spremnika 1500,00€
5.8. U slučaju bilo kakovih problema, kvara na putu ili sl., najmoprimac je dužan ODMAH obavijestiti najmodavca , kako bi se onda zajedno rješavao nastali problem. Najmoprimac ne smije ostaviti pokvareno ili oštećeno vozilo bez nadzora i osiguranja.
5.8.1. Ukoliko najmodavac izričito naloži najmoprimcu da ide u dogovoreni servis, najmoprimac to ne smije odbiti. Ukoliko najmoprimac ipak odbije nalog i nastavi vožnju, a to prouzroči još veći kvar, najmoprimac je dužan snositi sve nastale troškove popravka koji nastanu zbog toga. Ukoliko zbog toga vozilo ne bude spremno za slijedeći dogovoreni
najam, najmoprimac koji je prouzročio otkaz slijedećeg najma, dužan je podmiriti cjelokupan iznos tog otkazanog najma.
5.8.2.U slučaju da je tijekom najma došlo do kvara spojke (kvačila), najmodavac neće vratiti jamčevinu najmoprimcu dok se vozilo ne popravi i dobije izvješće iz ovlaštenog servisa o uzroku kvara. Ukoliko je iz izvješća vidljivo da je do kvara došlo krivicom najmoprimca, najmoprimac je dužan platiti nastalu štetu u cijelosti. U slučaju puknuća gume, najmoprimac je dužan izvijestiti najmoprimca o događaju, te u dogovoru sa najmoprimcem zamijeniti gumu (obavezno staviti isti model/tip gume), ali cjelokupan trošak ide na teret najmoprimca.
5.9. U slučaju prometne nesreće obavezno kontaktirati najmodavca, OBAVEZNO pozvati policiju, popuniti europsko izvješće o nezgodi, te po povratu vozila najmodavcu , priložiti izvješće o štetnom događaju, kao i test na alkohol. Ukoliko najmoprimac ne učini navedeno, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem, pada na teret najmoprimca, bez obzira tko je kriv za nastali štetni događaj.
5.9.1. Najmodavac će zadržati jamčevinu u cjelosti do utvrđivanja odgovornosti, a to može potrajati i do 6 mjeseci. Tek nakon toga, ukoliko se utvrdi da najmoprimac nije odgovoran za štetu, najmodavac će izvršiti povrat jamčevine, umanjene za iznos manipulativnih troškova.
5.9.2. Ukoliko je najmoprimac krivac za nastali štetni događaj, najmodavac će jamčevinu zadržati u cijelosti.
5.9.3. Za vrijeme trajanja najma, svako novonastalo oštećenje na vozilu ili u vozilu , najmoprimac je dužan odmah i neizostavno prijaviti najmodavcu ( e-mail, Viber , WhatsApp, SMS), kako bi dao mogućnost najmodavcu da pripremi nove dijelove i popravak u čim kraćem roku.
5.9.4. Ukoliko su prijavljena oštećenja veća i ozbiljnija, najmoprimac je dužan na poziv najmodavca, u najkraćem mogućem roku , i prije isteka najma , vratiti kamper najmodavcu kako bi se kamper na vrijeme osposobio za najam i slijedećeg klijenta.
5.9.5. Ukoliko se najmoprimac vrati sa vozilom koje ima oštećenja nastala tijekom najma, a da to nije odmah prijavio najmodavcu, najmodavac ima pravo teretiti najmoprimca za troškove hitne nabave novih dijelova u iznosu koji može biti i do 600,00€.
5.9.6. Najmoprimac je dužan pri povratu vozila prijaviti sva novonastala oštećenja. Ukoliko to ne učini, a najmodavac utvrdi da postoje nova, neprijavljena oštećenja, to će se smatrati pokušajem kamuflaže i prijevare od strane najmoprimca. U tom slučaju, najmodavac ima pravo teretiti najmoprimca za dvostruki iznos potreban za popravak vozila.
5.9.7. Oštećeni dijelovi se ne popravljaju , nego se mijenjaju sa isključivo novim, originalnim dijelovima. Sitna tzv. minorna oštećenja su samo ona oštećenja koja se mogu sanirati poliranjem.
5.9.8. U slučaju krađe vozila najmoprimac je odmah dužan obavijestiti najmodavca, te događaj prijaviti policiji , kao i predati policiji dokumente i ključeve kampera. U suprotnom, ukoliko zbog neispunjavanja navedenih zahtjeva osiguranje odbije platiti štetu, najmoprimac će na zahtjev najmodavca platiti punu vrijednost novog vozila kojeg je imao u najmu i to prema ponudi ovlaštenog trgovca za predmetno vozilo, kao i izgubljenu dobit najmodavca, zbog nedostatka vozila, u visini 90-dnevnog najma vozila po važećem cjeniku, u super visokoj sezoni (SVS). U slučaju da policija ustanovi da vozilo nije ukradeno, nego da je utajeno i da je posrijedi prijevara, te osiguranje odbija isplatiti štetu, najmoprimac je dužan platiti najmodavcu iznos novonabavne vrijednosti nestalog kampera , uvećan za 100% na ime izgubljene dobiti, troškova i problema prouzročenih s tim u vezi.
5.9.9. Potpisom ovog ugovora, najmoprimac se obvezuje podmiriti najmodavcu sve troškove i platiti svu direktnu i indirektnu štetu na/u vozilu koja je nastala uslijed neodgovornog i nemarnog odnosa najmoprimca prema vozilu koje je uzeo u najam, a koje osiguranje ne pokriva ili odbija platiti.

✓6.Čuvanje i prosljeđivanje osobnih podataka
6.1. Najmoprimac se slaže da najmodavac čuva privatne podatke.
6.2. Najmodavac može proslijediti osobne podatke najmoprimca na traženje policije ili nadležnih službi u slučaju da je najmoprimac počinio prekršaje, kaznena dijela ili bilo što u suprotnosti s ovim ugovorom o najmu ili zakonima država u kojima je najmoprimac boravio sa kamperom kojeg je unajmio.
6.3. Najmodavac ima pravo proslijediti podatke najmoprimca i službama asistencija na cesti u slučaju kvara vozila.

✓7.Završne odredbe
7.1. Svojim potpisom najmoprimac potvrđuje da je u cjelosti upoznat sa svim uvjetima najma i da nema nikakvih primjedbi.
7.2. U sve navedene cijene je uključen PDV 25%. Ugovor je sastavljen u dva primjerka, od čega svakoj strani pripada po jedan primjerak.
7.3. Za sve nerješive sporove najmodavca i najmoprimca je nadležan sud u Zagrebu.