menu

Novost na našem tržištu. Jednostavna i bitno jeftinija WC prikolica .

Jako korisna kad ima dosta statista.

Višenamjenska radna prikolica –

Mini ured ili make up prikolica.

 

Pogodna i za smještaj radnika na gradilištima.

 

dimenzija sanduka 4200x2280mm

dimenzija “dnevnog boravka” 3110x2280mm

 

Kemijski WC sa tankovima vode i ispiranjem